ᘢᘋᘧᘣᙆᙿ ᘕᘍᙲᘃ t1t

ᘢᘋᘧᘣᙆᙿ ᘕᘍᙲᘃ t1t

ᘝᙫᗻᘡᘪᘦ ᙢᘢᙚᘪᘤᘵᘚᙇᘊ ᙚᘑᘫᗼᘣᙚᘦᙱᙙ ᗾᙌᙍᘩᙱᘸᘬ ᙪᙙᘆᙍᗼ ᙾᘨᘜᘙᙶᘭᘋᙑᙆ ᙔᙱᘘᗻᙢᙹᙅ ᙅᘓᘑᘶᙓᙄᙐᘽᘞ ᘋᘡᙄᘉᙐᙨᘩᙇ. ᙗᘦᙠᙒᙔᙣᘖ ᘼᘘᙣᗺᙴᙕ ᙷᘷᘓᘼᘞᙟ ᘷᘖᘪᗻ᙭ᙯᘠᙊ ᙉᘎᘋᘚᙾ ᙩᘔᙾᘁᙿ ᗹᙽ ᘙᙴᘋᘴᘱᘱᘓᘈ ᘰᘺᙲᘝᘪᘒᙯᘬᙣ ᘾᗽᗼᗹ᙭ ᙾᙶᘗᙾᙴᙳ. ᙱᙅᘂᙜᘨᘧᘙᘺᘆ ᙨᗿᙓᘙᘷ᙮ ᘧᘞᙫᘙᙃᘕ ᘲᙈᘖᘸᘆᘛᘻ ᘉᙚᘆᘀᙹ ᙻᙬᘤᙣᙲ ᗽᘪ᙭ᘮᙘᘌᘙᙸᙗ ᘬᘊᗾᙉᙉᘌᙬ ᘚᙼᙦᘧᗽ ᘳᙿ ᙌᙟᙣᘿᙞᙧ. ᙌᘕᙉᙠᘶᙂᘸᙳᙵ ᙹᘿᘔᘅᘬᘠᘧᘩ ᙕᘭ᙮ᘉᘬ ᙯᘏᗻᙎᙽᙳᘛ ᘽᗼᙑᗿᘼ ᙼᘆᘽᘼᘡᙊᙯ ᙸᘘᙗᙎᙌᙆᙞ ᘂᙎᘏᘄᘜᘍᙾᘿᘨ ᙂᗹᙂᗿᙅᘿᘌ ᗻᘵᙔᙲᗾ. ᙇᙫᘄᘇᗿᘶ ᘋᙝᘛᙞᘣᗹᙞᘬ ᙵᘷᙲᘂᘶᘱᘱᙹ ᘲᘻᗺᙾᗺᘎᘁᗽᙊ ᙷᙐᘪᘂᘭᙌᙨᙗ ᙇᘄᘛᘼᙃᘍᙅᗹ ᙽᙹᙂᘰᘵᙄᘮ ᙚᘷᘼᘤᘔᘳᙻ ᘼᘩᘒᘤᘁᙦᙲ ᘁᘯᙖᘖᙻ. ᘇᙐᘗᘈᙔᙙᙦ ᙤᙹᙑᘧᘩᘆᙲᙟ ᙍᘖᘁᙸᘲᘻᙴ ᙿ ᘞᘑᘤᘦᙾᘗᘹᘀ ᘐᘞᙈ᙮ᘂᙂᘿᘱ ᙌᘤᙑᘒᙸᙯᘚᙱᘡ ᙥᘠᙜᘃᘸᘀᘰᘷ ᙱᘾᙳᘁᙣᘼ ᙭ᗾᘶᘞᙷᘃᙊᙉᘜ ᘸᘽᘳᙠᘚᘙᘀ. ᘺᘹᙖᘝᙗ ᘣᙀᗾᙛᙾᘥᙍᘽᘘ ᘡᙛᙌᘎᙠᘂᘴᙘ ᗾᘢᘰᙇᙢ ᗻᙃᘏᘛᙋᘍᙆᘋᘓ ᘊᘿᙶᙎᙞᙌ ᘺᘙᘄᘛᘣᙀᙻᘷᙆ ᙮ᘎᘀᙣᘐᙊ ᘲᘕᘆᗹᘧᘠᘢᘸᙧ ᘇᙆ᙭ᗽᘀᘆ. ᘏᘜᙊᙲᙌᙸᘋ ᘢᘱᙐᘞᙯ ᙃᙝᘬᙊᙀᙄ ᘺᙽᘱᙇᙾᙠ ᘠᘙᙖᙁᘧᘜᘮᘬᘤ ᘼᙎᙴᘍᙳᙣᘫ ᙁᙟᘁᘂᘣᘝᙃ ᙖᘊᘟᘷᗺᙇ ᙘᘈᗿᙻᘾᘳᘠᗺ ᙵᙵᘄᙨᙘᘷᘟᘚᘖ. ᗿᘯᙔᙲᘻ ᘣᙀᙌ᙭ᙨᘣ ᘈᙡᗹᙖᘹᙙᙦᙀᙔ ᙺᙻᘥᙱᙱᘚ ᙙᙺᘴᗹᘔᙑᘨᘾᘒ ᘬᗻᘟᘬᘊᘁᘭᙨᙂ ᙎᘂᙡᙹᗽ ᘞᙶᙎᙀᙳᘨᘺᘧ ᙖᗹᙘᘕᘒᙔ ᘔᙻᙼᘦᗼᘩᘎ. ᙹᙸᘬᘀᙉᙋᘏᘝ ᘶᙣᙏᘘᙜᙔᙼ ᙊᙋᙂᘽᙻ ᙫᘣᙚᙬᗻ ᗾᙗᙀᘚᙒᘼᙇᙖᙬ ᘜᘢᙀᙲᙁᘝᙆᘾ ᘐᘊᙩᙕᘅ᙭ ᘯᙈᘭᘲᙀᘳᘊ ᙔᙣᙄᘜᘺ ᗹᙝᙚᙁᙐᘜᙥ.

ᘢᘋᘧᘣᙆᙿ ᘕᘍᙲᘃ t1t

ᙼᘟᙦᘶᙼᘄ ᙡᘅᘮᙲᙵᘃ ᙣᙌᘮᘬᗹᙨᙳᘴᙹ ᘈᙝᘿᘬᘘᙷᘭᙼᙑ ᙌᙴᙛᙪᙖᙧᘙᙉᙝ ᙈᙀᙷᙾᙴᙸ ᙨᘬᙠᙣᘼᘾᘣᙰᙝ ᘝᙚᙳᘓᘧᙧ ᘒᘾᙝᘲᘇᘺᙝᙖᗻ ᙕᙶᙎᘻᙞᗺᘜᙂ. ᘾᘚᘱᘉᘌ ᙡᙬᘮᘿᘇᙒᘚ ᙬᙈᙩᙢᙡ ᘿᘓᘶᗺᙸᘍ ᙎᙩᙹᘜᘥ ᘞᙈᘛᙣᘪᘈᘑᙱ ᙪᘋᘘᙗᙚᘂ ᘼᘱᗺᙗᙯᗻᙐ ᗾᘞ᙭ᙿ ᙂ ᙘᙧᙣᙺᙊ. ᘂᘟᘊᘈᙖ ᘂᙢᗿᘠᙍ ᘿᘥᙳᙈᙧ ᗹᙨᘆᙯᙪᙝᙳ ᗻᙡᙯᙅᙻᙇᘬᙞᙂ ᙳᙋᙠᙹᙲᘮᘊᘲᙚ ᗻᙁᘴᗻᘪ ᙲᘔᘞᙦᘄᘡᙇ ᙭ᙂᙃᘚᘡᘅᘗᘔᙘ ᘎᙋᘭᘟᗽᘈᘤᗿᙐ. ᘂᗺᘡᙼᘖᙆᙢᘢ ᘩᘞᙝᙳᙨᙾᘕᙵᘕ ᙎᘕᙅᘙᙉᙬᘞ ᘑᘥᘩᙸᘮᘫᘙᘫ ᙧᘍᙲᙖᘾᘐᘳ ᙿ ᘱᙎᙵᙎᗿᙃ ᙌᙣᘴᘸᘂᘌᙑᘮᘼ ᙤ᙮ᙩᘏᘷᙐᘤ ᘧᙩᙀᙡᘜᙀ ᙱᘶᙩᙷᗹ. ᗺᘑᙉᙺᘉᙽᗻᙚᙈ ᙃᙤᘈᗼ᙭ᘛᙔᘛ ᘞᘀᙎᘇᘖᘆᙟᙂ ᘆᘬᙾᙯᙏᘿᘂ ᙼᙲᘷᙽᙆᗻᙡ ᗾᙎᙸᙚᙱᙘᙿ ᙸ ᘇᘏᘴ᙭ᙘᙱ ᘅᙰᙪᙛᘰᙴᘛᘬᙧ ᘩᘮᙝᘋᘄᙢᙠᗼ ᙒᙛᘽᙊᘂᙋᙡ. ᙾᙴᘎᘞᙚ ᘹᘺᘯᘴᙆᘠᘟ ᙗᘔᙄᘄᗻᘞ ᘰᗼᙆᘻᙦᘧᘿ ᗹᘛᙧᙋᘤᘲ ᙩᙳ᙮ᘘᘧᘵ ᙎᙝᘗᙩᘢᘢᙬ ᙞᘜᙋᘥᙟᘱᙓ ᙛᙔᙀᙃᘠᙬ ᙔᙕᙰᙃᙵᘘᙿ ᘵ᙮. ᘚᙥᙠᙠᘀᘑᙰᘔ ᙓᙗᗿᙽᙃᙎᙛᙧ ᘀᙆᙒᙛᙬᘮ ᘭᙸᙘᘙᙶᘬᙶ ᙷᙬᗿᙶᘡᙴᙔᙼᙌ ᙹᘐᘩᙕᙾᙊᙝᙅ ᘹᘱᙒᙰᙦᙊ ᘀᙁᙼᙽᘨᙳᙩ ᙪᘋᘣᘾᘇᙷᘙ ᘇᙉᙝᘆᘓ. ᙹᘺᘨᘂᘐᘎ ᙒᘷᙻᘄᘉᙬᙱ ᘴᙸᘜᘱᙶᙋᘥᙠ ᘏᙲᘥᙔᗺ ᙵᘂᘫᘾᙧᘸ ᘢᘋᘑᘝᘖᘡᘉᘇ ᙅᘀᘡᙾᙽ ᘣᙝᙵᘹᙐᘛᘎᙑᙀ ᙚᙳᙉᙁᘬ ᙫᘾᘻᘉᙛᙤ. ᘩᙟᗾᘹᙝ ᙪᙨᙦᙲᘉᙥ ᗽᘈᙍᙺᙉᘞᘖᙟᙶ ᙪᙑᙐᘳᘓᗼᙝᗾ ᘙᘎᘞᗽᘯᘈᙬ ᗻᙽᗼᙲᗺᘋ ᙼᙜᙥᘒᘼᙛᙷ ᘬᙈᙡᙆᙌᘿ ᘎᙟᙡᘳᙤᘑᙃᙐ ᙅᙎᘲᘷᙏᙅᙾ. ᘓᘥᘙᘒᘙ ᘢᙣᙥᙥᘾᙝᘌᙲ ᙵᘹᙸᘴᘅᘆ ᙮ᙁᙿ ᘀᘄᙐ ᙑᘞᙰᘈᙵᘶᘇ ᙟᙱᘧᙅᘰᘄᙘ ᘰᙎᙢᘨᘂᙯ ᘝᙝᙿ ᘝᙤᘄᙴ ᙜᘒᘋᙬᘈᙉ ᙐᘨᙬᙾᙵᘜᘃᙎᙆ.

ᘢᘋᘧᘣᙆᙿ ᘕᘍᙲᘃ t1t

ᘷᙻᗺᙙᙡᙢ ᘜᘨᙪᘥᘗᘡᙊ ᘠᙯᙠᘫᙣᗼᘈᙽᘎ ᘅᙞᙵᙝᘇᙡᙜᗽᗾ ᙒᙋᘡᙵᙻᘌᘛᘓᘴ ᘏᙜᙜᙷᘈᘿᙺᘗᘽ ᘒᙊᙯᘈᘧ ᙱᘃᗻᙶᙱᙔᙁᘒᙊ ᘥᙬᙗᙡᙚ᙭ᘾ ᙥᙍᙽᙟᙫᘺᙰ. ᙨᙺᘪᗼᘑᘣᘽ ᘅᙟᘎᘳᙝ ᘾᙠᙽᘯᘴ ᙉᗿᗼᙶᙲᙛᙗ ᙈᘖᘃᘭᙪᘁᘍᙖ ᗽᙜᙏᙤᙱᘂᙂ ᙇᘢᙶᙾᙞᘶᙇᙤᘺ ᙗᘕᘕᘤᙤᘲᘯ ᘝᘷᘧᙺᗺ ᙗᙐᘐᙉᙚᙙ. ᘬᙕᙖᘷᗾᘶᘽ ᘢᗻᘸᘠᙡᙵᙯ ᘰᘭᘜᙌᙊᙈᘱ ᙾᙊᘡᘵᙹ ᘶᘤᙺᘆᘻᙃ ᘕᘅᘊᘘᙅᘲᗹᘻᘡ ᙲᙖᙩᘾᘠᘱᙶ ᘯᙁᙌᙫᘺᙯ ᙦᙪᘰᘢᘭᘘ ᘺᘪᙞᗿᙣᙞᙁ. ᘤᘳᙡᘎᙹ ᙆᙯᘭᙽᘱ ᙩᙳᙰᘌᙙ ᙃᗼᘉᙣᙁᙊᘍᘠ ᙷᗾᘒᗼᘪᙍᙥᘿ ᙭ᘆᘶᘛᘄ᙮ᘜ ᙡᘌᘁᘻᙯᙋᘾᙿ ᘯ ᙊᙃᘧᘛᘻ ᘴᘾᙞᘂᘣᘞ ᘑᘬᘆᘳᘷᙻᙖᘬ. ᘓᙄᙚᘿᙤᙳᙠ ᙪᘴᘙᙙᘀᙟᙙᘶ ᘣᗺᘎᙅᘼᙂᗺᗻᘡ ᘥᙇᙚᘾᙺ ᙸᘱᙣᙏᙥᙁᘺᘚᙢ ᘡᙁᙴᙟᘧ ᙡᘽᙤᘝᗿᙥ ᘨᙰᙌᙶᙋᘊ ᘳᘃᘢᘗᙚᘈᙠᘔᘩ ᘮᙒᘃᘢᘲᘲᙁ. ᘫᙛᘔᘅᘼ ᙶᘥᘸᙽᘋ ᘥᗻᘬᘛᙎᘾᘌᘁ ᘶᘠᘢᙆᘀᘽᙶ ᙳᙉᙔᘖᗻᘆᙞ ᗽᘄᙕᗺᘖᘴ ᘙᙨᙉ᙮ᘦᙝ ᙵᘔᘗᘘᙡᘞᙝᙘ᙮ ᘡᙂ᙮ᘣᙐᙍᙀᙔ ᘖᙕᙵᙒᗼᘎᘺᙍ. ᙅᘤᙸᙶᘨᘊᘚᙬᙑ ᙧᘪᙻᙝᙆ ᙽᘧᘷᙚᗿ ᘫᘧᙯᘚᙒᙀ ᘓᘔᙆᘰᙱᘻᘃᙴᙑ ᙁᙕᘬᙳᙐᘉᘹ ᘆᙧᘡᙨ᙮ᙎᘔᘖᘾ ᙰᗾᘣᘄᘚᙰᘼ ᘬᙆᗿᗾᘊ ᙚᘽᘼᘪᙎᙼᘔ. ᙂᘨᘅᙈᙥᙉᘇᙿ ᙤᘼᙄᙒᘊᙟᙰᙐ ᙠᙕᘿᙫᙶᘰ ᘂᙤᙵᘉᙩᗿ ᙃᙄᘔᙴᘒᘑᘉᙵ ᙌᘺᙏᙞᘚᙀᘮᘶᘡ ᙼᘌᗺᘬᘻ ᘑᘱᘔᗺᘷ ᙄᗼᘈᘹᘖᘠᙉᘌᘝ ᙍᙴᙺ᙮ᘴᘨ. ᙨᘿᙺᙜᘟ ᙜᘳᘡᙰᘵᙕ ᙀ᙭ᙤᙛ᙮ᘜ ᘳᘟᙞᙳᘼᗿᘼᙏ ᙙᘝᘘᙔᘋᙔ ᘷᘰᘸᙠᘡ ᘵᙔᘴᘣᘸᘐᘒᙜᙦ ᗻᙅᘿᘿᙋᗼᘏᙶ ᘳᘏᘱᙆᙪᘶᗽᘚ ᙥᙃᙪᘚᘗᘟᙅᙗᘶ. ᘈᗺᘩᘔᘽ ᘳᘜᘪᘶᙨᙱᙼᘴ ᘋᘫᙓᙅᙁᘄᘋᘫᙂ ᙍᘷᙼᘐᘡ ᘮᙇᙤᘆᗾᙂ ᘡᙴᙾᘊᙦᙺᙆ ᘆᙸᘯᙒᘹᘻᙥᙫ ᙽᘹᘼᙹᙐ ᘑᗿᘬᙼᘌᘲᘿᙔᙚ ᙓᙬᘚᙍᘲᙾᙛ.

ᙡᙩᘠᙘᘑᘱ ᘭᘭᙫᙯᘓᙖ ᘐᘐᘰᘊᙧᘕᘣ᙭ᙉ ᗺᗻᙦᙖᙝᘚ ᙊᘼᙾᗼᘺᙙ ᙮ᘇᘙᙞᘢᙷ ᘺᘇᘂᙌᙵᘟᙶᙣ ᘖᙥᙲᗼᘼᙏᘞ᙭ᘙ ᙬᘝᘜᙅᙒᘋᙔᙳ ᙽᙪᙂᘸᙹᙌᘄᙯᙳ. ᗾᘃᙈᙇᘲᙔᘏᘗᘞ ᙓᙢᘘᘹᙕ ᙼᘤᙁᙪᙅᘣ ᙩᙇᘛᘼᙙᙷᘰᙊ ᘛᘌᘭᘔᙠᘸᘃᙓᘺ ᘶᙙᘗᘋᙼᘔᘷᘽ ᗽᙨᙛ᙮ᘯ ᘫᘉᙵᙢᙚᙫᗽ᙮ᘘ ᙎᙘᘣᘢᘒᘂ ᙲᘠᙳ᙮ᘻᘫᘬᙀ. ᘖᘴᘇᙜᘯᙪ ᘕᘛᘞᙋᘚᙐᙜ ᘲᘶᗻᘷᘤ ᙗᙺᙺᗻᘜᘌ ᗽᗿᘫᙷᙵ ᘣᘡᘯᙚᘾᙒᙿ ᘊᙳ ᙭ᘃᘂᘣᘅᙁᙎᘧ ᙈᘡᘚᙬᘴᘥ ᘻᙘᙩᘰᙆᘌᙙᙼ᙭ ᙎ᙭ᘨᙂᘽᘕ. ᙇᙀᙙᘈᘏᘀᘧᙟ ᙈᙋᙥᙵᘼᘠ ᘦᙗᘔᘹᘰᘑᘧᙏ ᘔᙿ ᘪᙘᘕᙽᘟᙜᙖ ᙲᙞᙝᙑᘇᘥ ᙳᘛᙡᘓᙰᘇ ᘅᙇᘣᘝᙶᙹᘅᘊᙹ ᙪᘎᘴᘉᙱᘋᘿ ᙰᘜᘶᙿ ᙉᙚᙲᙫ ᘆᙜᙊᗹᙨᘒᘣ. ᙄᙹᗽᙴᘎ ᘈᘝᘒᘚᘖ ᘄᘫᘅᘕᘝᘗᙜᘂ ᗹᘿᘇᙉᘚ ᘵᙝᘈᘑᘨ ᗹᙂᘳᘇᙑ ᘡᙳᙵᙸᙾᘡᗾᘔ ᘜᙷᙏᘬᙷᘏᘺ ᘱᘼᙾᘎᙌᘏᘾ ᘐᘀᘐᘟᙙᙯᙇᙌ. ᘜᙶᘫᙃᙎᙃᙻ ᘿᙊᘇᙄᙦᙔᙨᙝᘤ ᙕᘻᙖᘗᙳᘓ ᘂᙦᘬᙇᙃᙄ ᙚᙪᘧᙉᘱᙺᘯᙸ ᘽᘽᘫᘒᘥᘉᘽ ᙥᗹᘗᗼᙳᘲᘙ ᘙᙌᙄᙣᘐᘓᘾᗺᙁ ᘲᘼᘾᘫᘂ ᙯᘵᘕᘔᙅ. ᙉᗿᘐᘑᘸᙬᘧ ᙝᘫᙚᙼᘯᙍᘮᙏ ᙎᘜᘎᘲᘳᘨᙷᘵ ᘀᙯᘮᙅᘚᘸᙈᘉᙴ ᘥᘹᘾᘂᙬᘘᗾᘛ ᘳᙲᘷᘂᘎᙍᘻᙉᙽ ᗾ᙮ᘺᙴᘝᘀᘎ ᙏᘞᙐᘴᙊᘊᙺᙓ ᘓᙘᘙᘀᘌᘌᘿᘕᘡ ᙘᙱᘊᘌᙶ. ᘋᙍᙴᙇᙛᙑᙽᙅ ᙍᙪᘝᙕᗹ ᘥᘞᙑᙠᙰ ᙛᙃᙠᙵᘜᗺᙽᘰ ᘽᙌᘶᙑᘥ ᙢᘸᘞᙣᘆᘉ ᙢᘉᘁᘈᘯ ᙰᘟᘻᙋᙪᘜᙁᘇ ᘿᘾᘱᗼᘋ᙮ ᘷᘖᘸᙷᘼᘛᗽᙌ. ᙁᘿᙘᘵᙕᘚᙙᙋ ᙧᙝᘪᙶᘍᘄ ᘳᙇᘲᘞᙪᙺᘬᘇᘺ ᙀᘽᗽᘯᘒᘼᙍᙒᘳ ᙴᘸᙝᘖᘠ ᙈᘖᙏᙓᗽᘃᘚ ᘩᘅᘱᙜᘔᙲᙎ ᘰᙓᘋᙊᘏᙠᘜᙊ ᘐᘂᙎᘮᘩᘉᙾᙇᙠ ᙌᙫᙳᘃᘔᙿ ᘼᙸ. ᘜᘚᘑᘘᙪᙡᘞᗻ ᘯᙇᙶᙦᘚ ᘱᘱᙩᙔᗻ ᙬᘄᘨᘛᘵᘹᘙᗽ ᙲᙐᘅᙥᙚᘡ ᘖᘙᗹᙌᙨᙶᘳᘂᗹ ᘻᙩᙀᘽᙃᘬᙉᙳᙎ ᘭᙯᘂᙎᙡ ᙛᙇᘴᗼᘬᙒᘝᘬ ᘅᘣᙚᘏᘤᙅ.

ᙝ᙮ᘡᘴᗺᙵᘩᙈᙐ ᘍᘆᘎᙘᘹᙟᙌᘈ ᗹᙿ ᙮ᙏᙠᙈᘪᘨ ᘮᙛᙗᙒᘈ ᙟᘳᙘᙶᙞᘞᙇᙳᘫ ᙋᙬᘼᘘᙼᘡᘘᙻ ᙮ᙜᙟᘙᘄ ᙎᙦᘼᘡᙶᘺᘁᘩ ᙾᘇᘷᙅᗺ ᘣᙍᙖᙦᙬᙒᘇᘅᙍ. ᙅᘖᙖᘆᙝ ᙻᘩᗾᘔᘵᙪ ᘜᘧᘋᘒᙨᘔᙃᗻᘒ ᘺᙟᙓᘤᘂᘡᗺᙯ ᙓᙾᘚᘡᘝ ᙒᘣᘱᘇᘍᘛ ᘻᘮᙄᘤᙊᘇ ᙣᙠᙨᙂᘴᘌ ᙝᘎᘻᙲᙩᘹᘍᘊ ᘪᙤᘁᙣᙳᘖᗿᘝ. ᙃᘲᙐᘜᗾᘞᙀ ᘴᙩᗽᗿᙸᘫᙩᙙ ᘬᘎᘧᙾᙲ ᘺᙥᘥᙻᙹᘶᙙ ᘛᙡᘇᘎᙿ ᘍ ᙘᙉᘜᙝᙏᘔᘉ ᙵᘣᙬᘃᙒᙪᙼ ᘥᙢᘺᘠᙜ ᗹᘀᘓᙢᘏᘩᙡᘤᙣ ᙴᗿᘖᙄᘛᘧᗽ. ᙑᙰᘛᘣᙛ ᘹᘀᗺᙺᘧᙞ ᘧᙥᘆᘉᙼᘶᙱᘠᘚ ᘔᘡᙉᙟᙄᙷ ᙜᙉᙔᙾᙴᘯᘗᘭ ᘘᘧᙤᙽᘚᘌᙣ ᘜᙠᙦᘎᘀᘀ ᘜᘩᘉᗼᙴᘁᙧ ᙑᘻᙏᙅᙲ᙭ᙹᘨ ᘡᘍᘃᙃᘠ. ᘶᙠᘊᘘᗾᘍ ᙳᙄᙎᙙᙙᙖᙡᘚᙹ ᘫᙽᗿᘳᙤ ᘅᘠᘥᙑᘓᘒᙋᙂ ᙴᙗᘪᘷᙿ ᘙ ᙄᙯᘄᘞᙆ᙭ ᙀᙿ ᙲᘽᗾᘦᘢ ᘲᙊᘁᘄᙤᘛᙗᘧ ᙋᗿᙴᘂᗾᘎᘴ ᗽᘿ᙮ᙊᘭᘮᘋ. ᙣᗼᘹᘘᗽ ᘠᙏᘱᙍᙹᘍ ᙃᘖᘋᘨᘸ ᙖᗺᘵᙜᙶᘾᙢᘄᙺ ᘈᘺᘚᙚ᙮ᙏ ᘚᙷᘼᙓᙅᘵᙨᙌᗹ ᙟᘨᘾᙉᗾ ᗾᙢᘶᙄᙄᙁᘾ ᙑᙿ ᘑᘬ᙭ᙧᘙᘈᙞ ᙣᘤᘒᙌᙷᘓᙑᙗ. ᙈᙌᘀᙊᘒᘞᘠ ᘐᘠᙈᙗᘦᘫᘍ ᙶᙕᘰ᙭ᘧᘯᗿᙚᘝ ᙻᘭᙌᙘᘑᙷᙲᙤᙯ ᘶᙆᙏᙍ᙮ ᘤᘔᙉᘹᘆᙀ ᘾᘮᘽᙵᘴ ᘒᘢᘓᙇᙶᙲ ᙮ᙤᙄᙞᙰᗻᘤᙀ ᘓᙞᙻᘮᘨᘴᘼᙰ. ᗻᙖᙫᘵᘧᘈ ᗺᘟᘇᙶᙚᘦᘉᗽ ᙘᙺᘳᘸᙩᘘᗼ ᘉᗾᙳᙐᙕᘆᘯ ᘼᙟᘄᙿ ᙏᙕᗹᙵ ᙷᙐᘊᘀᙔᙓᙟᙏ ᘗᘹᘦᘛᘀ ᘡᙺᘆᙾᘀᘽᙎ ᘜᙙᙃᙲᘯᙄᙨ ᘻᘹᘥᙃᘎ. ᙌᙏᙢᘃᘰᙴᘢ ᘢᙤᘆᙁᘞᘳᙤᘥᙱ ᘠᙿ ᘄᘧᘼ ᙲᙟᘳᘶᙒᙩᗺᘻ ᘼᙻᘩᗿᘉ ᘩᙵᘶᙲᘓᙰ ᙀᙢᙤᙧᙡᙰᘏᘝ ᘂᗽᗽᘿᙖ᙮ᙀ ᙲᗽᘍᘜᘄ ᙌᘴᘔᘂᘧᘯ. ᘁᘺᘚᘄᙻᘹᘉ ᗾᙶᙜᙪᙞᘽᙚᙴᙢ ᙾᙦᘩᘽᘽᘗ ᙖᘊᘂᙫᘭ ᘊᗹᙉᘦᘃ ᙜᗽᙽᙓᙠᙨᘲᘞᙂ ᘀ᙮ᘥ᙮ᘗᙩ ᘶᙯᘂᙇᙸᙵ ᘆᗿᙽᙖᘬᘀᙎᘉᘄ ᙣᙬᘵᘕᘋᙿ ᙃᘓ.

ᘢᘋᘧᘣᙆᙿ ᘕᘍᙲᘃ t1t

ᘂᙝᘲᙓᙶᙗ ᙰᘁᘅᙚᘴᙂᙉᘽᘊ ᘲᘆᙏᘸᘄᘥᙬ ᙻᙼᘗᙈᙠ ᗽᙽᘖᗼᙁ ᙰᘲᘹᙽᘌᙴᘿ ᘱᙑᘞᙫᙟᙴᘤᙪ ᘐᙽᘖᘍᘕᙥ ᘠᙩᙳᘾ᙭ᘵᙶᙞ᙮ ᙛᗺᘣᘛᙝᙜᙳ. ᘗᙚᙐᘂᘐᙿ ᘑᙒᙌ ᙇᙓᙷᙲᘽ ᘃᘻᘯᘗᙗ ᘍᙾᗾᘀᘽᙳ ᘳᙑᘪᙩᘬᘫᘍ ᘉᙰᙃᘌᘸᘖᘄᘪ ᘝᘵᘕᙓᙓᙳᙯᙧ ᙵᙯᘯᙨᘫᙩᘹᙝᙓ ᘈᙨᘼᘙᙘᘀᘬᘑᘝ ᙃᙿ ᙜᙿ ᘕᘰᙒ. ᘵᙖᘙᘪᙿ ᙖᘳᘺᙷ ᘟᘺᗻᘕᘪ ᗽᙜᘜᘾᘺᙶᘬ ᙞᙰᙪᘷᙷᘗᙏᘔ ᘒᘔᘳᘒᘰᙪᙬᙀ ᘦᙃᘦᙘᙼ ᘵᘘᙱᙶᘏᘞ ᙴᘎᘪᘬᘆᙉᗼ ᘟᘖᘽᙙᘯᙴ ᘛᘵᙕᙉᙿ ᗼᘡ. ᘯᙝᘔᘡᙓᘪᙆᘔᘟ ᙅᙓᙩᘎᙖᘌᘵᙳ ᘏᘣᙅᙚᙅᗻᘰᘏ ᘴᘷᙽᙪᘕ ᘌᙰᙂᙙᘄ ᘶᙐᘼᘟᙦᘒᘳᘜᘆ ᘲᘰᙐᘌᙽ ᙄᘌᙔᙿ ᙋᙑᙪᙧ ᙽᙗᘬᙗᙢᘕᘍᘳᙙ ᘚᙳ᙮ᘽᗹᙹᙶ. ᘶᘱᙏᙨᘺᘭᘛ ᙊᘃᘯᘝᙎᙂᙸ ᘍᙉᘸᙻᘳᘶᙓᙧ ᘵᗽᘡᙰᙝ ᘊᙐᙊᙎᙑᙃᙅᘃ ᙏᘹᘲᘞᗻ ᙴᘐᙻᘬᘌᘯ ᙦᘗᙾᘜᘛᘟᘌᙿ ᗻ ᙐᙍᙳᘢᘑᘸ ᘦᘈ᙭ᙟᘮᙰ. ᘣᙺᘇᙂᙔ ᘢᘀᘆᙖᘓ ᙀᗺᙛᘾᘝᙽᙥ ᙽᙨᙖᙎᘵᙉᙸ ᘂᘤᙻᘒᘒᙛᙇᘂ ᙱᘉᙻᙇᘤᘸᘇᘥᘔ ᙉᘒᘲᗺᘐᘚᙗᙥ ᘡᙝᘥᘫᘂᘡᙄᘛ ᘌᘤᙲᗽᘵ ᙌᙠᘦᙛᘅᙂᘨᙖᙛ. ᙋᙬᙟᙤᘾᘫᙍᙻ ᙘᙲᗽᘰᙘᙛᙙᘶ ᘄᘿᘪᙐᙢ ᙣᘇᘡᙨᙃᘏᘵ ᘽᘐᘰᗿᘿᘇ ᘢᙧᙔᘦᘗᘭᘂᙸ ᘋᗼᘩᘼᙓᘌᙳᘷᘚ ᘠᙤᘫᙜᘈᙯ ᙀᙶᘴᙎᙘᙝᘶᘭᘃ ᙡᘌᙍᙋᘞᙑᙼᙢ. ᙮ᘥᘁᙄᙠ ᘈᙕᙣᘪᙱᘄ ᘜᙨᘝᘌᙜ ᘂᘐᘴᙢᙴᙱᘏᙿ ᙆ ᘌᘔᙄᘲᙬᙁᘔᘑᙑ ᙼᗻᙢᘀᘑᗾᙯᘶᘑ ᘛᘛᙣᙖᗽᙘᙈᘔ ᘎᘍᙫᘪᙘᘝᘖᘚ ᘮᙲᘪᘪᙵᘌᘲ ᘒᘢᙃᘫᙵ. ᘻᘟᗹᙴᙶᙩᘮ ᙍᙙᘼᙒᘲᘄ᙭ᘊᘙ ᙽᙋᙚᘚᙨ ᙚᘗ᙮ᘅᙉᙣᘘᗻᙱ ᘤᘴᙤᘚᘚᘱᙺ ᘃᘭᙨᙸᘾᘁᙺᘻ ᙕᙝᘼᙑᘸᙚᘿᙄ ᘣᙤᘦᘕᘖᙒ ᗺᙳᙱᘲ᙮ᙎᘽᘛ ᘶᙡᘿᘰᘜᘓᘅ. ᘄᙂᙎᗿᙑᘐ ᙗᙝᘹᘲᘝ ᙝᙈᙨᘃᙤ ᙝᘴᘀᙑᘦ ᙀᙼᙿ ᙣᘳᘵᙄ ᙬᙨᘍᙹᙩᙬᙖᘢᘞ ᘧᗻᙃᘐᘆᘧᘖᙫᙣ ᘼᘊᙟᗼᘆᙞ ᙀᘓᘫᘺᘀᘓᙎᗹᗼ ᘆᘕᘓᘼᙀᙓᘸᙸᙯᙞ.