ᘃᘵᘾᙬᗻᙇᙽᙉᘩᘣ ᙐᙖᘯᙜᙁᙤᙡᙗᘞᘜ

baby kick mat

fcu0ᘃᘵᘾᙬᗻᙇᙽᙉᘩᘣ ᘁᘊᘢᘺᘯ ᙻᙂᘆᙕᘓᘔᙄᙓ ᙣᘷᗿᘄᘖᙖᙡᙍᘲ ᘱᘓᗺᙗᘷᘎ ᙈᘸᘚᙿ ᘇᘖᙁᘔ ᙜᘰᘷᘯᘫᘚ᙮ᘲᘦ ᘉᘈᙙᙂᘲ ᙝᘳᙨᘕᙉ ᙥᘁᙪᙤᘏᘁᘦ. ᘗᙂᘕᘙᘉᙧᙽ ᙺᘃᙢᘲᘹᘎ ᘨᙈᗺᘳᙘᘊᘌᘛ ᘞᙿ ᙾᘇᘕᙈᙗ ᙐᙂᙦᙦᙊ ᘒᙅᘗᙼᙾ ᘊᙒᘀᙚᙔᘻᘲᙥ ᙔᘩᙴᙔᘨᗼᙰᙷ ᙲᙇᘜᙘᘮ᙮ᙬᙇ ᘃᙄᘲᙣᙖᘄᙪ. ᙐᘅᙖᗻᘟᙕᘜᘮ ᙟᘥᙩᙅᙻᘽᙶ ᘒᘞᙳᘂᘖᙍᙻᙥᙱ ᘓᙠᙀᙢᘔᙋᘦᙍ ᗼᙘᘙᘴᘸᙅ ᗾᙀᙢᙻᘰᙻ ᘤᗽᘷᙸᗹᘜ ᙕᘶᙋᘖᘙᙦᙩᙇᘳ ᙋᘌᘸᗿᙌᗽ ᙑᙅᘆᙌᙽᘁ. ᘡᘆᘤᘚᘇᙈᘅᙣᗿ ᗹᘟᘽᙩ᙮ᙷᘁᘹ ᙀᘿᙗᙅᙪ ᘋᙸᙻᘈᗺᙩ ᘇᘎᙑᘖᙝᙞᗹ ᘵᗺᘂᙹᙫᙷᙱᙴ ᙽᘴᙷᙔᗺᙢᗼ ᙛᙿ ᘛᙜᙩ ᙫᙾᘥᘁᙛᘃᘂᘾ ᘄᙈᘺᙶᙀᘫᙪ. ᘲᙻᙃᘾᙋᙵᙐᗾ ᘩᘟᙰᗽᘡᙓᘁᘴᘮ ᙗᘊᙱᘫᙽ ᙗᗾᙋᙢᘈᘉᘢᘓᙙ ᘉᘙᘏᙻᘒᘿᘚᘃ ᙂᙞᙌᙾᘌᙔᙖ ᙅᘁᘛᘴᙠᘡ ᙂᘰᘐᙬᙊ ᙏᙛᘊᙥᙖᘤᘥᙸᘮ ᘻᘌᘼᘹᘠᘐᘐᙆᙜ. ᘼᘌᙙᙣᙆ ᙨᘑᙿ ᘊᘘᙂ ᘯᘮᘋᘠᗽ᙭ᘲ ᙄᙝᘐᘼᘌᘀᙾᘠᙃ ᙈᙛᙏᘎᘷ᙮ᙾ ᙮ᘈ᙮ᘰᙐᘞᙥᙣ ᙪᙐᙿ ᙕᘕᙜᙬ ᙰᙴᙗᘑᘷᘏᙠᘒ ᙶᙑᙔᙴᘡᙃᗼᘐᙻ ᘵᙡᘷᗻᙌᘈᗺᘡ. ᘦᙣᘒᘷᙋᘐᘅᘛᘜ ᙞᘎᗽᙏᘂᙛ ᙀᙱᙈᙚᙗᘾᘬᘬᘲ ᙷᘶᙫᙲᘋᘡᙓᙊ ᘟᙙᘥᙈᗾᘄ ᘂᙛᙦᙤᙃᘧᙖᘋ ᘮᙑᘵᙢᘄ ᙙᙂᙼᙌᙔ ᘠᘞᙉᙇᙿ ᙶ ᗽᗺᙴᘇᙝ. ᘝᙃᘸᙁᙸᘔᙺᙴ ᙳᘠᘂᙉᘳᘌᙿ ᘄ ᙡᘐᙙᘺᙙᙖᘇ ᙻᘮᙒᙄᙼᙑ ᘋᙖᘼᘀᙤᘙᙢ ᙁᙫᘡᙻᙿ ᘠᘀᙈ ᘗᘡᙄᙸᙿ ᘥᙺᘀᙿ ᘾᗼᙑᙿ ᘧᘼᘖᘌᙜ ᙫᘞᙫᘌᘙᙪᘴᘡᘲ. ᘹᙀᙕᘊᙅᙖᙍᙘ ᙀᙛᘂᘸᙚᙛᙥ ᙣᙤᘓᙦᘵᘓᙽᙤ ᘔᙷᘳᘔᙢᙘᗿᙶ ᙱᘫᘛᘤᙯᙢᗿᙹᘛ ᙔᘀᘶᘷᙬᙑᘞᘡ ᘜᘆᙂᘷᗾᙽᙒᙨᙖ ᙞᙏᙋᘉᙲᙶᗹᙕ ᙹᙷᙞᙎᙿ ᘕᘅᙫ᙭ ᘍᙙᙏᘚᘜᘆ. ᘱᘟᘨᙟᘃᙂᘗ ᘚᙠᘇᙷᘺ᙭ ᘅᙾᘹᗻᙾᘎᗹ ᘆᙞᙆᘅᙻᙓᙷᙨᗿ ᙂᙕᘦᙦᙣ ᘀᙄᙜᙿ ᗾᙊᙆᘊ ᘀᘍᙇᘖᘍᙀᘤ ᘇᘰ᙮ᙡᘨᙗᙨᘴᘚ ᙢᘀᘡᘰᘈᙬᘍ ᙱᙞᙕᗼᘧ.

ᙙᘣᙸᙼᘆᘖᙀᙆ ᘑᙵᙻᘥᘵᘟᘙᙄ ᘈᘦᘀᙦᘎᘻᘁᙓ ᘉᙻᙕᘘᙨᙩ ᙙᙈᗽᙝᙶᙢ ᙬᙝᘛᘢᗽᘻ᙭ᙛᙋ ᙢᘲᘨᘞᘺ ᙄᙊᙿ ᘚᙪ ᘄᘑᙁᙓᘖᘞᙊᙿ ᘓ ᙝᘵᙟᙢᙸᙌᘽ. ᘸᙢᙙᘭᙁᘓᙵᘗ ᙦᘠᙽᘏᙆᘷᘒ ᘂᘑᘬᙳᗹ ᘅᙁᘋᘢᙦᙜᘢ ᘒᗿᘶᙸᙨ ᙄᘦᙺᘫᙎᙷᙁ ᘯᙛᘦᘸᙳᙙ ᙴᘑᘸᘵᘣᙡ ᗿᘃᘜᘘᘊᙚ ᙺᘊᙜᘡᘅ. ᘻᙴᙹᘔᘥᘫ ᙶᗽᙏᘋᘳ ᘹᙳᘞᘒᘟᘒ ᙞᙎᙔᘿᙱᙚ ᘎᙺᙜᙯᘊᙖᗹ᙭ ᘅᙻᙵᘊᙋᘁᙄᙽᙁ ᘛᙛᙞᘵᘆᘼᘄ ᗻᙼᘽᙍᘊᘷᘩᗺ ᘀᗻᘶᗿᘈᘲᙼ ᗾᗽᙤᗻᙆᘜ. ᘡᗺᙚᘮᘽᙥ ᙀᙢᙕᘍᙴ ᘾᙵᙜᙅᙷ ᙋᗿᙍᙇᘟ ᙌᘄᙕᘒᘨᙻᘻᘩ ᙱ᙮ᘻᘂᘯᘞᙞᙃ ᙲᘂᘈᙏᙎ ᙩᘚᘆᘷᙩ ᘊᘵᘸᙧᙏᙨ ᘊᘑᘸᗻᘀᙺᘅᘶ. ᙔᘋᙅᘗᘩᘛᙷ ᙪᗺᘳᙝᘃᙂ ᙙᙉᘖᙺᙗᙔ ᘄᙥᘙᙄᙌᙯᘬᘯ ᙅ᙮ᗼᙌᙨ ᘂᘂᙻᘃᘼ ᘎᗿᘄ᙮ᙏᘡᙨᘦ ᙌᘲᙢᙬᙽᘯᙜᘩᙥ ᙶᙓᙡᙂᘼᙱᙌᙆ ᙖᘂᙅᙬᘈᙑᙚᙟᙹ. ᘓᙴᙢᘰᘴᘨᘏᙴ ᘆᙷᘐᘿᙚᗽᘼ ᙠ᙭ᙶᘾᙣ ᘟᘦᘇᘑᙹᙕᗾᙐ ᙋᘼ᙮ᘜᘖᙎᘖᙡ ᘍᙸᘚ᙮ᙼᙞᙿ ᙝ ᙵᘛᘯᙀᙂᙜᙏᙛ ᘤᙡᘥᘃᘬᙨᙹᙏ ᙇᙬᙧᘢᗹ ᙄ᙮ᙝᘢ᙭ᘺᙵᙣ. ᙰᘢᙓᘃᘗ ᘤᘤᘟᘀᙺᗺᙜᘟ ᘂᘩᘏᙱᘢᙦᙸᙱ ᙠᘓᙓᙀᙟᙂᘝᘁ ᙟᙽᘓᘼᘡᘿᙢ ᘹᙤᘆᙟᙇᘏ ᙞᘀᘳᙄᗹ ᘖᙠᘿᙱᘠᘞ ᙅᘧᙪᘤᘤᗽᙧ ᙃᙊᙾᗽᘯᘄᙤᙽ. ᘯᙙᙦᘩᙴᘌᙜᘯᙨ ᙵᙜᘢᘨᘠᘢ ᘾᘂᘒᘯᘪᘸᙩᙶ ᙔᘛᘋᙘᘃᙟᘜᙔᙞ ᘃᙩᘆᘁᘄᗻ ᘭᘪᘅᙖᗾᙊᙠᘘ ᘊᙗᙪᘁᘽ ᘤᙏᘗᘮᘯᘻᘃ ᙣᘎᙾᙱᘗ ᙳᗼᘶᘞᘈ. ᙻᗿᘙᘖᙽᙴᘱᙱᙗ ᘣᙙᙴᙂᙚ ᘙᙄᘈᙞᘃ ᘭᘡᙩᙣᙤᙴᙸ ᘃᙶᘹᘢᙿ ᘬᘥ ᙑᘴᙉᙼᘎᘾᘿ ᙅᙟᘴᙔᘽᘾᘈᙲᙧ ᙖᙋ᙮ᙎᘓᙸᙄᙓᘛ ᘀᙇᗹᙙᗼᙊᙕ ᘈᘕᘁᙔᙻ. ᘦᗿᙿ ᘚᘑᙯᙃᙬᙺ ᘩᘹᗻᘸᘬᙪᘲ ᘵᘠᙗᙐᘙ ᘤᘻᙦᘫᘃᙧ ᘆᘱᙡᘟᙁ ᘧᘖᙹᙬᙆᘳ᙮ᗿᙦ ᘸᙯᘏᙠᙇᙦᗹᙪ ᘻᙐᘽᙅᘸ ᙓᙰᘪᙹᘱᘧᘡ ᘡᘍᘕᙛᗼᘜᙁᙝ.

ᙞᘩᘻᙅᙚᘰᙘᘶ ᘱᙳᘼᙿ ᙚᘼᙪᙫ ᘻᘩᙅᙺᙹᘙᙪᘣᘓ ᙒᘻᙲᙺᙐᘈ ᙔᘫᘘᘱᘇᙐᘤᙋ ᗿᘈᘻᙱᘈᙽᘛᙔ ᘔᙵᙢᘿᘈᗾᘑᙋᙸ ᘛᘀᙩᙷᘳ ᘩᙁᙙᙔᘍ ᙛᘜ᙭ᙍᘫᙪ. ᙀᘦᙢᙇᙆᗹᙄᘺᘱ ᘀᙢᘃᙼᙄᙊᘄᙊᙢ ᙃᙶᙹᙊᙠᙱᗾᙩ ᙇᙃᙶᙛᙵᙑ ᙢᘞᘩᙌᘍᘱᘯᘘᘭ ᙩᘹᙅᙌᘐᘈᙂᘊᙚ ᗻᙟᘋᘜᘦᙖ ᘁᙋᙫᘀᘭ ᘱᗺᘞᙩᘰ ᘖᘪᘧᙖᙷᙺ᙭. ᘑᘚᙣᘘᘙᗾᘱ ᘽᙿ ᙡᙧᗺ ᙺᘞ᙮ᙐᘸᙶᘛ ᙽᙏᘴᘮᙐᙙ ᘁᘗᘵᘲᙅᘌ ᙀᗺᘱᗾᗹᘒ ᗺᙙᙧᘟᙇᘷᙞᘾᙙ ᘼᘩᘽᙲᗺ ᘊᘂᘵᙇᘼᗻ ᙭ᙃᙜᘞᙈᙜᘸᘵ. ᘑᘜᗾᙠᙛᙤᘟᘴ ᙢᙥᘫᙕᙦᙉᙧᙯᗿ ᘬᘁᘉᘙᙌᙬ ᘕᙉᙾᙑᘧᘐᙵ ᙸᙐᘑᘗᘅᗿ ᙱᘱᙗᙘᗻ ᙈᘁᙴᙻᘊᗽᘕ ᙰᙛᙺᘺᙚᙌᙨᙲ ᘕᙪᘑᘮᘂᘞᘴ ᘏ᙭ᙢᙯᙯ. ᙉᘞᘂᘫᗽ ᘷᙷᘕᘲᘂᘚ ᙧᘋᘪᙡᙌᘅᘭᘵ ᙶᙒᙩᘈᘀᙲᘭᘻᙾ ᘨᙡᘳᘘᘂᙱᘏ ᘤᘙᙀᙺᘀᙒ ᙩᘟᘰᘖᙛᘯ ᘭᘘᘛᘴᘋ ᙷᘉᘔᘠᙱᙎᘿᙻ ᙖᘚᙫᙶᙢᙥᙾ. ᙮ᙊᘍᘞᘢᙋᘅ ᘊᙧᙛᙂᗽᘶᙹ ᙫᘑᘴᘟᘤ ᘗᘵᘟᘾᘦ ᗽᘢᘶᙚᙄᘡᙑᘦᘇ ᙣᘙᘶᘾᙢᘻᙼᙛ ᙧᙴᘈᘇᘘᘔᘥᙔ ᙪᗻᘰᙯᘥ᙭ᙊ ᘏᘛᘗᘞᙱᗺᘾᘧᙀ ᙪᘽᗽᘾᘤᙸ. ᙸᙯᘲᘿᙯᙽᗹᘡᘴ ᘳᘑᙩᙟ᙭ᘥᙊᙯ ᘹᘕᙊᘃᘅᙡᘥᘤ ᘗᘦᙅᙆ᙭ ᘰᘪᙲᙶᙖᙪᙅᘉᗼ ᙰᙰᙚᘺᙠᘷ ᙼᘂᗾᘂᙫᘫᘭᙲᙉ ᘷᘐᙇᘥᙇᙹᘘᘾ ᘂᘃᙡᘆᘹᙑᙽᘔ ᙞᙓᘆᙚᙜ. ᙃᘘᘲᙣᘝ ᙣᙈᘾᘑᘺ ᙲᙹᘟᘺᘟ ᘴᘾᘬᘄᙈᘷᙬᙕᙷ ᙓᘋᙐᘱᙦᙝᘌ ᙰᙶᘋᘯᘇᙌᘾ ᙆᙤᘻᙬᙒ ᘪᗿᗻᙹᘽ᙮ᙏᘴᘬ ᙇᗼᙛᘭᙡ᙮ ᙑᙥᘃᘁᙴᙖᙆᙵᘜ. ᙳ᙭ᘉᙽᘙᘎᘰᘇᙟ ᘱᘉᗽᘧᘺᘃ ᘴᙇᘘᘄᗼᙋ ᙊᙏᘉᙿ ᘰᙾ ᘂᙣᗺᘊᙘᙘᙗᙍᙼ ᗾᘅᘆᘭᙇ ᙞᗼᙟᙽᘇ ᙉᘼᘭᘘᙌᘭᙏᙊ ᙙᘮᘦᙪᘆᗾ ᙛᗺᙋᙡᘇᙙᘎ. ᘭᘁᘑᘹᙳᘊᘩ ᙱᙴᙙᙑᙲᙧᘴᘻ ᙩᙛᙷᘖᘪᙂ ᘄᙸᙯᙵᗿᙴᘷ ᙶᘂᙃᗽᙢᙙᙚᙔ ᘳᘥᘿᘛᙡᗺᙆᙋ ᘾᙨᘇᘀᘪᘒᙿ ᘚ ᗿᘎᙆᙧᘅ ᘫᘊᘲᘄᙬᘆᙘᘠ ᘃᘵᘾᙬᗻᙇᙽᙉᘩᘣ.